Strefa dłużnika

Jeżeli Twoje zadłużenie nie powstało w wyniku nieuczciwych działań, masz szansę wyjść z kłopotów finansowych. Podejmowane przez nas kroki windykacyjne dają Ci możliwość polubownego załatwienia sprawy. Dłużnikom, którzy wykażą wolę współpracy, nasi negocjatorzy doradzą i postarają się znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Pamiętaj jednak, że windykator działa pod presją czasu i w ramach ściśle określonych procedur. Brak woli współpracy z Twojej strony poskutkuje skierowanie sprawy na drogę sądową. Jeśli będziesz współpracował i przestrzegał reguł, masz szansę odbudować reputację firmy i uniknąć negatywnych konsekwencji, których z pewnością jesteś świadom.

Działamy zgodnie z prawem

Działamy zgodnie z  obowiązującym prawem i kodeksem etyki.

Chcemy współpracować

Traktujemy Cię jak partnera i rozumiemy sytuację, w której się znalazłeś.

Naszym celem jest pomoc

Nie chcemy stwarzać problemów, tylko pomóc Ci w rozwiązaniu istniejących.

Szybko dojdziemy do porozumienia, jeśli będziesz się trzymać tych zasad:

 • Traktuj sprawę swojego zadłużenia priorytetowo. Ten dług trzeba spłacić. 
 • Nie unikaj kontaktu, komunikuj się z nami. Dla dłużników uruchomiliśmy specjalny numer telefonu. Zadzwoń do nas: 12 666 0 660 oraz napisz na adres e-mail: windykacja@euleo.pl
 • Mów prawdę, kłamstwo eliminuje możliwość porozumienia.
 • Dotrzymuj poczynionych z nami ustaleń, a zwłaszcza terminów i kwot spłaty zadłużenia.
 • Nie graj na zwłokę, nie blefuj – to Cię szybko zdyskredytuje. Pamiętaj, że znamy się na tym co robimy – nie trać czasu i energii na unikanie zapłaty.
 • Postępuj racjonalnie, powstrzymuj emocje. Tak będzie lepiej rozmawiać.
 • Uświadom sobie, że tylko Ty możesz we współpracy z nami rozwiązać problem zadłużenia.
 • Spotkaj się z naszym windykatorem terenowym u siebie lub odwiedź naszą siedzibę.
 • Ujawnij nam prawdziwe przyczyny swoich kłopotów finansowych, wspólnie coś wymyślimy.
 • Przedstaw własny plan spłaty zadłużenia – może okazać się rozsądny i akceptowalny.
 • Możesz wnieść uwagi w swojej sprawie pod w/w adres e-mail. Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i rozpatrujemy je w 30 dni.