Zapobieganie długom

Zarejestruj się w platformie Rozważna Firma i obserwuj swoich aktualnych kontrahentów pod kątem zdarzeń negatywnych (windykacje, wpisy na giełdach długów, publikacje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych). 20 NIPów możesz obserwować za darmo. W sytuacji, gdy system wykryje wobec kontrahenta z Twojej listy negatywne zdarzenie, mogące zagrozić Twoim finansom, wyśle do Ciebie powiadomienie, a Ty nie sprzedasz na kredyt niewiarygodnej firmie.

Zależy Ci na terminowym regulowaniu należności przez kontrahentów? Skorzystaj z automatyzacji działań poprawiających dyscyplinę płatniczą kontrahentów. Zarejestruj się w platformie Rozważna Firma i samodzielnie uruchom stały monitoring należności klientów. Kluczową funkcją systemu jest wysyłanie regularnych przypomnień o zbliżających się i zaległych płatnościach przez wiadomości e-mail, sms. System jest zintegrowany z Twoim programem księgowym. Dzięki monitoringowi podniesiesz dyscyplinę płatniczą kontrahentów, zredukujesz opóźnienia w płatnościach i ozbaczysz na wykresach stan swoich finansów.

Szukasz informacji, które pomogą Ci w ocenie wiarygodności i zdolności terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań przez kontrahenta?

W platformie Rozważna Firma uzyskasz informację online o firmach z problemami (baza  wierzytelności na sprzedaż, baza wierzytelności trudnych na sprzedaż).

Możesz też zamówić szczegółowy, holistyczny raport o firmie z wywiadowni gospodarczej.

Zależy Ci na czasie, możesz skorzystać z usługi Szybkiego sprawdzenia kontrahenta, dającą informację scoringową 1-10 w ciągu kilku godzin.